symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

pěvecký sbor


Svojanovský pěvecký sbor

Na podzim roku 2005, při příležitosti slavnostního otevření nově opravené radnice, poprvé vystoupilo osm děvčat pod vedením p. Dagmar Marečkové s milým pásmem lidových písní. A tak začal pomalu vznikat sbor, který má v současné době 15 členů. Děti ze Svojanova, Starého Svojanova, Předměstí a Hutí ve věku od 4 do 18 let se nyní již pravidelně schází při nacvičování a úspěšně reprezentují Městys Svojanov na všech kulturních a společenských akcích. 15. dubna 2007 vystoupí na Vítání občánků již po desáté. Repertoár se skládá asi ze čtyřiceti lidových i současných písní a několika skladeb pro flétny.
Městys Svojanov se stará o zázemí a vybavení sboru. Byly zakoupeny varhany pro doprovod, stojánky na noty a podobně. A protože se děti chtějí všem líbit, rozhodly se, že si pořídí jednotné oblečení. Na koncertě v rámci Vánočního jarmarku poprvé přinesly sebou kasičku na dobrovolné příspěvky a vyzpívaly si téměř 3000,- Kč. Něco se přidalo z obecní pokladny, a tak dnes mají zpěváčci krásné halenky se znakem Městyse. 
Sbor je nejen dobrým reprezentantem a chloubou Svojanova, ale také úspěšně vede srdíčka svých členů směrem k hudbě a kultuře vůbec.

Zadní řada z leva : Hana Slezáková, Lucie Graciasová, Lenka Báčová, Pavlína Jedličková, Jana Jedličková
Přední řada z leva : Barbora Svojanovská, Markéta Svojanovská, Michaela Hudská, Kateřina Pallová, Anička Kubínová, Eliška Kubínová, Adéla Němcová a Josef Gracias.
A samozřejmě paní Dagmar Marečková
Ještě tu chybí Martina Kopecká a Jana Gerišerová


 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Svojanovské Vánoce 2019

Adventní koncert 2019

Mikuláš 2019

Sejdeme se na radnici 2019

Koncert v kostele
Sv. Mikuláše

Uvítání léta
ve Svojanově 2019

Děti lva

Pocta Daliboru Jedličkovi

Výlet do Kutné Hory

Pietní akce k výročí úmrtí Marie Živné

Výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého

Svojanovské vánoce 2018

Adventní koncert 2018

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce