symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

náš městysStatistické údaje:
ZUJ:
578843
Statut města: Ne
Počet částí: 3
Katastrální výměra: 1389 ha
Počet obyvatel: 398
Z toho v produktivním věku: 220
Průměrný věk: 43,03
Pošta: Ano
Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ano
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ne
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano


Oficiální název
Městys Svojanov 

Starosta
ing. Josef Gracias

Místostarostka
Mgr. Iva Lienweberová

Důvod a způsob založení
Zákon 128/2000 Sb., O obcích

Kontaktní spojení
Adresa úřadu
Úřad Městyse Svojanov
Svojanov 25
569 73, pošta Svojanov 

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Telefon
461 744 130

Oficiální www stránka
www.mestyssvojanov.cz 

Podatelna elektronické pošty
mestyssvojanov@seznam.cz

Případné platby můžete poukázat
1283455359/0800

IČO
00277452

DIČ
není plátce DPH

Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání
Svojanov 25
569 73

 

Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0059
Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V roce 2007 pracovní místa vytvořená v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) i za pomoci příspěvku z Evropského sociálního fondu v rámci projektu Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace.
Celkem byla v městysu Svojanov v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 66400 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 75%, tj. 49800 Kč. 
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid a údržbu veřejné zeleně, lesa, komunikací, budov a objektů v majetku obce. Cílovou skupinou byli zejména obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním, dlouhodobě evidovaní, nad 50 let, uchazeči s profesemi o které není na trhu práce zájem, ženy pečující o děti apod.; VPP jsou pro tyto skupiny uchazečů často jedinou možností, jak získat zaměstnání. Jejich práce se výrazně projevuje na vzhledu obce a oni sami neztrácí kontakt s trhem práce.

 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Svojanovské Vánoce 2019

Adventní koncert 2019

Mikuláš 2019

Sejdeme se na radnici 2019

Koncert v kostele
Sv. Mikuláše

Uvítání léta
ve Svojanově 2019

Děti lva

Pocta Daliboru Jedličkovi

Výlet do Kutné Hory

Pietní akce k výročí úmrtí Marie Živné

Výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého

Svojanovské vánoce 2018

Adventní koncert 2018

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce