symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

úřad práce


Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001
Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V roce 2008 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.10.2008 do 30.11.2008 byla v městysi Svojanov, okres Svitavy v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 26 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 22 100 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 3 900 Kč. 
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid a údržbu veřejné zeleně, lesa, komunikací, budov a objektů v majetku obce. Cílovou skupinou byli zejména obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním, dlouhodobě evidovaní, nad 50 let, uchazeči s profesemi o které není na trhu práce zájem, ženy pečující o děti apod.; VPP byly pro tyto skupiny uchazečů často jedinou možností, jak získat zaměstnání. Jejich práce se výrazně projevila na vzhledu obce a oni sami neztratili kontakt s trhem práce.

 

 

 

 

 

 

  

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Svojanovské Vánoce 2019

Adventní koncert 2019

Mikuláš 2019

Sejdeme se na radnici 2019

Koncert v kostele
Sv. Mikuláše

Uvítání léta
ve Svojanově 2019

Děti lva

Pocta Daliboru Jedličkovi

Výlet do Kutné Hory

Pietní akce k výročí úmrtí Marie Živné

Výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého

Svojanovské vánoce 2018

Adventní koncert 2018

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce